Köpvillkor presentkort
Dessa villkor gäller från och med den 2017-10-18.

Inledning
Dessa villkor tillämpas när du ("kunden") köper ett presentkort av LG Produkter AB via www.lgprodukter.se.
För att kunna genomföra ett köp krävs att kunden har fyllt arton (18) år eller har målsmans tillstånd till köpet.

Pris
Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK).

Allmänt om presentkort
Presentkort från LG Produkter AB kan endast användas för betalning i vår webbutik, www.lgprodukter.se.
Ett eller flera presentkort kan vändas för delbetalning tillsammans med andra betalningsalternativ.
Presentkort kan köpas till valfritt belopp.
Presentkort kan endast köpas i vår webbutik, www.lgprodukter.se
Presentkort är giltigt under två (2) år ifrån inköpsdatum.
Presentkortet kan användas delvis ett obegränsat antal gånger till dess pengarna på presentkortet är förbrukade. Det går inte att fylla på med mer pengar på ett presentkort.
Presentkortet går inte att ersätta med kontanter.
Presentkortet är en värdehandling som kunden bör vara aktsam om.
Presentkortet är inte kopplat till en viss person.
LG Produkter AB ansvarar inte för förlorat presentkort.

Köp av presentkort via www.lgprodukter.se
LG Produkter AB kan bara distribuera beställningar av presentkort inom Sverige.
Ett avtal om köp av presentkort har träffats först när LG Produkter AB bekräftar köpet via e-post till den e-postadress kunden har uppgivit i beställningen.
Kunden ansvarar för att denne har fyllt i korrekta uppgifter vid köp av presentkort. LG Produkter AB kommer inte att ersätta felleveranser eller liknande, som beror på att kunden lämnat felaktiga uppgifter som tex felaktig e-postadress.

Leverans Per e-post
Presentkort kan endast levereras till kundens e-postadress.
Presentkortet skickas som e-post i form av ett presentkortsnummer och värde.
Presentkortet är inte kopplat till en viss person.
LG Produkter AB ansvarar inte för förlorat presentkort.
Meddelandet skickas direkt efter att kunden erlagt betalning till LG Produkter AB.

Betalning
Presentkort kan endast betalas på något av följande sätt.

Bank-/kreditkort
Bank-/kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard. Kundens kortnummer, personnummer, CVC-kod och kortets giltighetstid ska anges. Om möjligt verifieras kundens transaktion även via 3D-secure. Pengarna dras från kundens konto vid beställningstillfället.

Faktura
Det är i dagsläget inte möjligt att köpa presentkort mot faktura.

Säkerhet vid betalningar
Det är viktigt för LG Produkter AB att kunna erbjuda säkra betalningsalternativ. Därför använder LG Produkter AB ett kortbetalningssystem som utvecklats för att skydda kunden. Alla transaktioner som görs skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet. För att skydda kunden förbehåller sig LG Produkter AB alltid rätten att kontrollera korts giltighet, att den debiterbara köpesumman finns. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är kunden välkommen att kontakta LG Produkter AB (kontaktuppgifter framgår nedan).

Ångerrätt
OBS vi erbjuder ingen ångerrätt vid köp utav presentkort då det är ett digitalt köp.

Personuppgifter
När du registrerar dig som kund hos oss godkänner du att vi lagrar dina kunduppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi dels ska kunna leverera din order och dels för att vi, vid behov, ska kunna kontakta Dig angående Din order. Vi garanterar att dessa uppgifter är konfidentiella och att de inte kommer att lämnas ut eller säljas till tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att kontakta oss.

Övrigt
Dessa villkor finns endast tillgängliga på svenska.
Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan.
Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol.
Ingenting i dessa villkor skall tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.

KONTAKTUPPGIFTER
LG Produkter AB
Bjärarydsvägen 400
294 93 Sölvesborg
0456-820020
kundtjanst@lgprodukter.se