Värmekabel

Moms tillkommer som standard på alla priser. Ändring av momsvisning kan göras i momsväljaren längst upp på sidan.

Värmekabel för att hålla vattenledningar frostfria. Vid montering av värmekabel på PEM-slang (polyetenslang) måste aluminiumtejp lindas runt slangen för att öka värmeledningsförmågan. OBS! Se till att jordfelsbrytare alltid finns ansluten.

Tips!
Om man har en stamledning som förser vattenkopparna med vatten med T-kopplingar till varje vattenkopp så kan det bli lite svårt att installera värmekablar till varje vattenkopp.

Gör då så här:
Installera en 230 Volts värmekabel i stamledningen som förser vattenkopparna med vatten rakt igenom alla T-kopplingar.
Installera sedan en 24 Volts värmekabel som går från vattenkoppen och upp till stamledningens T-koppling.
Koppla ihop 24-volts kabeln med matningen till vattenkoppens element.

OBS Tänk på att beräkna transformatorns storlek så att den klarar den extra belastningen.
Minsta transformatorstorlek = Vattenkoppens effekt (Watt) + Värmekabels effekt (Watt) + ca 10%.

Produkter Laddar...
Matningsspänning: