När du tar emot gods, tänk på detta:
Du måste själv agera när du tar emot ditt gods. Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig. Räkna igenom antalet kollin så att de stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Tänk på att när du kvitterar ut godset är det en juridisk handling. Har du kvitterat utlämning av godset utan anmärkning har du godkänt att godset är mottaget, oskadat och komplett.

Reklamation Synlig Transportskada: 
Om godset eller emballaget är synligt skadat när Transportören lämnar ut det, Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när Transportören haft hand om godset. Är godset synligt skadat och du inte anmärker om synlig transportskada när godset kvitteras kommer inte Transportören godkänna reklamation om transportskada och då förlorar du rätten att göra gällande anspråk mot transportören och LG Produkter AB. Bifoga gärna bilder på emballage och skador i kontakten med Transportören och LG Produkter AB. Du måste spara embalage och trasig vara utifall Transportören eller LG Produkter AB vill undersöka skadan. Många gånger vill Transportören besiktiga skadan. Därför får du inte använda, returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat Transportören.

Reklamation Dold Transportskada: 
Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till Transportören och till LG Produkter AB så snart som möjligt och senast inom tre (3) dagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Bifoga gärna bilder på emballage och skador i kontakten med Transportören och LG Produkter AB. Om du inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar du rätten att göra gällande anspråk mot transportören och LG Produkter AB. Du måste spara embalage och trasig vara utifall Transportören eller LG Produkter AB vill undersöka skadan. Många gånger vill Transportören besiktiga skadan. Därför får du inte använda, returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat Transportören.

Schenker:

Här kan du hitta ditt närmaste Schenker Ombud:
Ditt närmaste Schenker Ombud

Här kan du kolla vilka dagar Schenker har utkörning på din ort:
Schenker Turlista

Reklamation Transportskada Schenker:
Anmälan Reklamation Schenker

DHL:
Här kan du hitta ditt närmaste DHL Servicepoint:
Hitta närmaste DHL Servicepoint

Här kan du kolla vilka dagar DHL har utkörning på din ort:
DHL Paket & DHL Home Delivery

Reklamation Transportskada
Anmälan Reklamation DHL