Garantiärenden:
Garantier på våra varor lämnas av respektive tillverkare, normalt 1 år från fakturadatum, för fabrikationsfel om inget annat anges. Vissa varor har längre garanttid, detta anges då i produkttexten för respektive vara. Garantin täcker ej normalt slitage eller handhavandefel. LG Produkter AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Om kunden själv öppnat eller försökt reparera en vara så upphör garantin att gälla om så inte är avtalat. Vid alla garantiärenden måste kopia på fakturan bifogas. Fraktkostnader i samband med garantireparation bekostas av kunden till LG Produkter AB. LG Produkter AB står för frakkostnaden tillbaka till kunden. Vid inlämning av vara för garantireparation och varan visar sig vara felfri debiteras felsökningsavgift á 250:-+moms.Kontaktuppgifter Reklamationsavdelning:

LG Produkter AB
Bjärarydsvägen 400
294 93 Sölvesborg

Tel: 0456-820020
E-post: reklamation@lgprodukter.se