Garantier och Reparationsvillkor
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. LG Produkter AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. Garantin täcker ej normalt slitage eller handhavandefel. Vid alla garantiärenden måste kopia på kvitto/faktura bifogas annars behandlas ärendet ej som ett garantiärende. Om kunden själv öppnat eller försökt reparera en vara så upphör garantin att gälla om så inte är avtalat.

Fraktkostnader i samband med garantireparation bekostas av kunden till LG Produkter AB. Vid godkänd garantireparation står LG Produkter AB för fraktkostnaden tillbaka till kunden.

Undersökningskostnad
Vänligen observera att garanti täcker så kallade fabrikationsfel och täcker inte normalt slitage eller handhavandefel. Därför är det väldigt viktigt att du följer de anvisningar som finns angivna i produktens bruksanvisning. Vid inlämning av en vara för garantireparation och varan visar sig vara felfri debiteras undersökningsavgift på 350:- exkl. moms samt fraktkostnader tillbaka till kunden.

Varor inlämnade för service/reparation utanför garantitid Visar det sig varan är felfri debiteras undersökningsavgift på 350:- exkl. moms samt fraktkostnader tillbaka till kunden.

Kostnadsförslag
När du lämnar in en vara för reparation eller service kan du begära ett kostnadsförslag på reparationen. Vi lämnar då ett pris på vad reparationen ska kosta. Om du då inte vill ha varan reparerad debiteras undersökningsavgift på 350:- exkl. moms, vill du ha varan tillbaka debiteras även fraktkostnader. Undersökningsavgiften debiteras ej om varan repareras.

Varan ligger kvar 14 dagar efter lämnat kostnadsförslag, har vi inte fått något svar angående kostnadsförslaget under denna tiden skickas varan tillbaka demonterad med en undersökningsavgift på 350:- exkl. moms samt fraktkostnader tillbaka till kunden.


Kontaktuppgifter Reklamationsavdelning:

LG Produkter AB
Bjärarydsvägen 400
294 93 Sölvesborg

Tel: 0456-820020
E-post: reklamation@lgprodukter.se