Klövvinkelmall

Kontrollerar fem parametrar av avstånd och vinklar vid klövklippning av kor.