High Tensile Tråd & Medium Tensile Tråd

High Tensile och Medium Tensile trådar är två varianter av stängseltråd som används för att skapa starka och hållbara stängsel. Beroende på dina specifika krav och önskemål kan valet mellan dessa två trådtyper variera.

High Tensile Tråd, med en brottstyrka på över 1000 N/mm2, är en extremt stark och hållbar stängseltråd som är speciellt lämplig för permanenta stängsel. Dess höga draghållfasthet gör det till ett utmärkt val för rovdjursavvisande stängsel (RAS), där styrka och livslängd är avgörande faktorer. Eftersom High Tensile Tråd är hård, kan den vara mer utmanande att arbeta med under installationen, och det kräver en annan stängslingsteknik jämfört med traditionella trådtyper. Det är dock värt ansträngningen, eftersom det resulterar i ett mycket starkt och hållbart stängsel som effektivt kan skydda området mot rovdjur.

Medium Tensile Tråd å andra sidan, med en brottstyrka mellan 650 och 1000 N/mm2, är en något mjukare tråd som är lättare att arbeta med under installationen. Trots att den är stark och hållbar, har den inte samma höga draghållfasthet och lång livslängd som High Tensile Tråd. Denna trådtyp kan vara ett bra alternativ för mindre krävande applikationer där styrka och hållbarhet är viktiga, men där det inte krävs en så hög nivå av rovdjursavvisande egenskaper.

När det gäller att bygga rovdjursavvisande stängsel (RAS), ska man använda High Tensile Tråd med en draghållfasthet på minst 1000 N/mm2. Denna trådtyp erbjuder den bästa kombinationen av styrka, hållbarhet och lång livslängd för att effektivt skydda ditt område mot rovdjur.

För att sammanfatta jämförelsen mellan High Tensile och Medium Tensile trådar:
1. High Tensile Tråd är starkare och mer hållbar än Medium Tensile Tråd, vilket gör den idealisk för rovdjursavvisande stängsel.

2. High Tensile Tråd är hårdare och kräver en annan stängslingsteknik, vilket kan göra installationen mer utmanande.

3. Medium Tensile Tråd är enklare att arbeta med, men erbjuder inte samma nivå av styrka och hållbarhet som High Tensile Tråd.

4. High Tensile Tråd rekommenderas för RAS, medan Medium Tensile Tråd kan vara lämplig för mindre krävande applikationer där en hög nivå av rovdjursavvisande egenskaper inte är nödvändig.

5. Båda trådtyperna erbjuder hållbarhet och styrka, men High Tensile Tråd överträffar Medium Tensile Tråd när det gäller draghållfasthet och lång livslängd, vilket gör den mer lämplig för permanenta stängsel och krävande applikationer.

6. Eftersom High Tensile Tråd är svårare att arbeta med, är det vara viktigt att informera sig ordentligt i de specifika tekniker som krävs för att säkerställa korrekt installation och underhåll av stängslet.

7. Vid val av trådtyp är det viktigt att överväga faktorer som installationstid, budget, hållbarhet och styrka. High Tensile Tråd är det bästa valet för rovdjursavvisande stängsel och permanenta stängsel, medan Medium Tensile Tråd kan vara ett mer kostnadseffektivt och enklare alternativ för mindre krävande stängselprojekt.

I slutändan är valet mellan High Tensile och Medium Tensile trådar beroende av dina specifika behov och förväntningar. Om du behöver ett starkt, hållbart och rovdjursavvisande stängsel, är High Tensile Tråd det självklara valet. Om du däremot letar efter en tråd som är lättare att installera och hantera, men fortfarande erbjuder tillräcklig styrka och hållbarhet för dina behov, kan Medium Tensile Tråd vara det bättre alternativet. Oavsett vilken tråd-typ du väljer, är det viktigt att säkerställa korrekt installation och underhåll för att maximera stängslets effektivitet och livslängd.

Definition av Medium och High Tensile Tråd
Medium Tensile Tråd har brottstyrka 650 - 1000 N/mm2.
High Tensile Tråd har brottstyrka över 1000 N/mm2.

Exempel:
Medium Tensile Tråd 2,5 mm
Brottstyrka: 670-820 N/mm2.
Dragstyrka: 340 Kg (670 N/mm2).

Heigh Tensile Tråd 2,5 mm
Brottstyrka: 1000-1200 N/mm2.
Dragstyrka: 500 Kg (1000 N/mm2).

1. Korrosionsbeständighet: Både High Tensile och Medium Tensile trådar är galvaniserade för att förbättra deras korrosionsbeständighet och öka deras livslängd. Galvanisering är en process där trådarna beläggs med ett skyddande lager av zink för att förhindra rost. Det är viktigt att välja trådar med högkvalitativ galvanisering för att säkerställa en lång livslängd och minimalt underhåll. Ett ytskikt som består av zink tillsammans med aluminium är mycket bättre då det är segare och spricker inte så lätt som ett ytskikt som bara består av zink. Zink/Aluminium beläggning ger också ett katodiskt skydd av oskyddade ytor av stålet (t ex skarvar eller repor) och skyddar mot rostskador i tex tråd-änden. En galvanisering som enbart består av zink är mycket hårt och spricker lätt när man böjer tråden.

2. Högre krav på Isolatorer: När man installerar High Tensile eller Medium Tensile trådstängsel, är det viktigt att använda lämpliga isolatorer och trådspännare för att säkerställa att stängslet förblir sträckt över tid. Det finns många olika typer av isolatorer på marknaden, så det är viktigt att välja de som passar bäst för dina specifika behov och stängseltyp.

3. Kostnad: Kostnaden för High Tensile och Medium Tensile trådar kan variera beroende på faktorer som kvalitet, galvanisering, diameter och brottstyrka. Generellt sett är High Tensile tråd dyrare än Medium Tensile tråd på grund av dess högre styrka och hållbarhet. Men det är viktigt att väga kostnaden för tråden mot de långsiktiga fördelarna med ökad hållbarhet och minskat underhåll.

4. Djursäkerhet: Beroende på vilka djur som ska hållas inom eller utanför stängslet, kan det vara viktigt att överväga trådtyper som är säkra och effektiva för det specifika djurslaget. High Tensile Tråd ska användas för rovdjursavvisande stängsel, medan Medium Tensile Tråd kan vara mer lämplig vid stängsling av andra djurslag.

Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer när man väljer mellan High Tensile och Medium Tensile trådar för ditt stängselprojekt. Genom att göra en noggrann bedömning av dina specifika behov och förväntningar, kan du välja en trådtyp som bäst uppfyller dina krav och ger dig ett hållbart och effektivt stängsel.

Läs mer
Filter Laddar...
Diameter:  
Lagerstatus:  
KreatursButiken VAT Popup Image
Välkommen till butiken
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat
(Inkl. Moms)
Företag
(Exkl. Moms)