Agita 10 WG

Artnr: 40-518
Lagerstatus: I Lager
Artikelnamn: Agita 10 WG
690,00 SEK

Agita 10 WG bekämpar flugor i djurstallar.

Den granulerade produkten blandas i vatten och målas på väggar, fönsterbräden, stolpar,
takbjälkar, på soliga varma ytor och andra ytor där flugor uppehåller sig.

Agita innehåller Tiametoxam som tillhör den nya neo-nikotinoid klassen av insekticider.
Agita verkar som maggift vilket ger hög effektivitet och långsam resistensutveckling.
Produkten innehåller en sockerbaserad formulering och en ferromonliknade attrahent,
Trikosen, som lockar flugor till sig.

Agita dödar flugor som är resistenta mot andra flugmedel.
Agita bekämpar sugande flugor som husflugan och den lilla husflugan.
Sugande flugor utgör mer än 95 % av antalet flugor i stallar och bostäder.
Stickflugor, som är blodsugare, attraheras inte av Agita och måste bekämpas på annat sätt.

Deklaration
Verksamma beståndsdelar: Tiametoxam 10% och 9-Trikosen 0,05%
Särskilda miljörisker: Svagt giftig för vattenlevande organismer. Giftig för bin.
Rester av produkten och tömt emballage skall hanteras som farligt avfall.
Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.
Reg.nr.: 4984
Behörighetsklass: 2
Hållbarhet: 3 år vid lagring i rumstemperatur.
Lagring: Torrt, inte över 30ºC och ej i direkt solljus.

 

 

KreatursButiken VAT Popup Image
Välkommen till butiken
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat
(Inkl. Moms)
Företag
(Exkl. Moms)